Principala misiune asumată de Universitatea Europei de Sud-Est Lumina din Bucureşti este de a forma şi dezvolta competenţe profesionale în domeniul ştiinţelor politice, administrative, sociale, culturale, economice şi IT, contribuind astfel la transformările şi dezvoltările naţionale şi internaţionale din domeniile de referinţă, în spiritul valorilor şi principiilor democratice, al deschiderii spre cooperarea europeană şi internaţională. Urmând această misiune, instituţia are drept obiective principale:

  • formarea de specialişti care să dispună de competenţele teoretice şi abilităţile practice de organizare, conducere şi administrare ale unui sector de activitate (politic, social sau economic, din domeniul public sau privat);
  • formarea unor specialişti înalt profesionalizaţi, români, comunitari şi extra-comunitari, în sfera guvernării şi a managementului public, în domeniul relaţiilor internaţionale în general şi cele europene, în particular;
  • formarea unor specialişti înalt profesionalizaţi, români, comunitari şi extra-comunitari, în sfera ştiinţelor IT, a celor sociale şi culturale, precum şi în domeniul ştiinţelor economice;
  • actualizarea permanentă a pregătirii specialiştilor români, comunitari şi extra-comunitari, prin oferirea unor programe de perfecţionare şi specializare în concordanţă cu dinamica cerinţelor pieţei muncii;
  • încurajarea spiritului gîndirii libere, al înnoirii cunoştinţelor şi al ridicării calificărilor prin promovarea programelor de educaţie continuă, în special în domeniile cerute de reconversia profesională;
  • dezvoltarea cercetării ştiinţifice în domeniul ştiinţelor politice, administrative, economice şi al relaţiilor internaţionale, culturale şi IT, prin forţe proprii, precum şi în colaborare cu instituţii similare din ţară şi străinătate;
  • promovarea unor relaţii de colaborare şi parteneriat cu alte universităţi cu profil similar, organisme şi agenţii guvernamentale, organizaţii neguvernamentale, companii şi cercuri de afaceri şi orice alte grupuri sau entităţi ale căror cerinţe sau necesităţi intră în sfera de interes şi activitate a universităţii; principiul ce fundamentează acest obiectiv este acela al realizării unei relaţii de parteneriat, în contextul căreia ambele părţi investesc şi obţin beneficii împreună;
  • sprijinirea strategiilor de integrare europeană, din zona noastră de referinţă, prin derularea unor programe internaţionale şi dezvoltarea colaborării academice şi ştiinţifice cu organizaţii partenere din Europa şi din lume;
  • apărarea şi dezvoltarea cadrului democratic, întemeiat pe respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţeanului în statul de drept.
antalya escort antalya escort mersin escort samsun escort kusadasi escort mersin escort adana escort eskişehir escort istanbul escort gaziantep escort bodrum escort izmir escort bursa escort kayseri escort ankara escort netspor canlı mac izle